Савјети прије покретања поступка пријаве индустријског дизајна

Претражите базе индустријског дизајна како бисте били сигурни да је ваш дизајн јединствен!

Институт за интелектуалну својину на захтјев подносиоца пријаве за индустријски дизајн одређује ознаке разреда и подразреда међународне класификације у које су сврстани производи на које се дизајн примјењује уз накнаду прописану Одлуком о посебним трошковима поступка за стицање и одржавање права индустријске својине.

За самостално и бесплатно одређивање разреда и подразреда производа на који се дизајн односи можете користити следећи сајт:

http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/

Не заборавите извршити пријаву индустријског дизајна након излагања на изложби/сајму

Подносилац пријаве који је излагао дизајн на службеној или службено признатој међународној изложби може у року од три мјесеца од дана затварања изложбе да захтијева право првенства од првог дана излагања тог дизајна на тој изложби.