Савјети прије покретања поступка пријаве патента

Претражите патентне базе како бисте били сигурни да је ваш проналазак јединствен!

Не заборавите извршити пријаву патента након излагања на изложби/сајму или објављивања у било којем средству јавног информисања.

Подносилац пријаве који је излагао патент на службеној или службено признатој међународној изложби може у року од три мјесеца од дана затварања изложбе да захтијева право првенства од првог дана излагања тог патента на тој изложби. Уколико не извршите пријаву у законом предвиђеном року, патент губи новост и тим могућност заштите.

Размотрите алтернативне методе заштите патента (заштита преко пословне тајне, ауторског права и слично).