Организациона структура

Организациона структура Института уређена је Правилником о унутрашњој организацији Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, који је усвојен на 104. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 12. новембра 2009. године.

Сходно Правилнику, за обављање послова из надлежности Института установљене су основне организационе јединице, и то:

- Канцеларија директора и замјеника директора

- Сектор за индустријску својину

- Сектор за развој система интелектуалне својине

- Служба за финансије и рачуноводство

- Служба за кадровске и опште послове

Послови из надлежности Института обављају се у сједишту Института у Мостару, те у испоставама у Сарајеву и Бањој Луци.

За увећани приказ кликните на горњу слику.