Обрасци за топографију интегрисаног кола

 Обрасце за топографију интегрисаног кола можете преузети одабиром назива обрасца.

◊ Образац ПЗТ-01: Захтјев за уписивање промјене представника у регистар

◊ Образац Т-01: Захтјев за признање права заштите топографије

◊ Образац Т-02: Захтјев за уписивање промјена имена и/или адресе носиоца права заштите топографије, односно подносиоца пријаве

◊ Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве

◊ Додатни лист 2: Подаци о осталим ствараоцима топографије

 Образац Т-03: Захтјев за уписивање преноса права заштите топографије, односно права из пријаве

◊ Образац Т-04: Захтјев за уписивање лиценце права заштите топографије, односно права из пријаве у одговарајући регистар

◊ Образац Т-05: Захтјев за уписивање залогe права заштите топографије, односно права из пријаве у одговарајући регистар

◊ Образац Т-06: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању права заштите топографије