Најчешћа питања о топографији интегрисаног кола

ШТА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЗАШТИТЕ И КОЈИ СУ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ?

Предмет заштите је топографија која је изворна, у смислу да представља резултат интелектуалног напора свог ствараоца и да у вријеме настанка није била уобичајена међу ствараоцима топографија и произвођачима интегрисаних кола.

Топографија која се састоји од елемената и међувеза који су уобичајени у индустрији топографија може да буде заштићена само ако, посматрано у цјелини, испуњава горе наведене услове.