Јавне консултације

Нацрт средњорочног плана рада Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине за период 2023.-2025.

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине је у складу са одредбама Одлуке о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине сачинио Нацрт средњорочног плана рада Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине за период 2023.-2025.

Процес јавних консултација отворен је од 22.6.2022. до 7.7.2022. године, у којем року можете достављати своје коментаре и приједлоге пријавом на веб апликацији еКонсултације.

 

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2021. годину

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2021. годину

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2022. година

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2022. година