АМУС – реаговање Института за интелектуалну својину БиХ на текст објављен у Авазу 14.11.2018. године

 

У вези са саопштењем АМУС-а објављеним 14.11.2018. године у дневном листу „Аваз“, под насловом "Институт је започео рат", Институт за интелектуалну својину БиХ овим путем обавјештава ауторе, чланове АМУС-а и јавност о сљедећем:

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине одбацује произвољна и исконструисана етикетирања која дио руководних структура АМУС-а пласира у јавност. Надлежност Института је спровођење надзора над радом организација за колективно остваривање ауторског права и сродних права у Босни и Херцеговини. Надзор се спроводи у циљу утврђивања обавља ли организација повјерене послове у складу са издатом дозволом, одредбама Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права, те другим релевантним прописима и сопственим актима.

Сви проблеми који су настали у АМУС-у у овој години производ су несугласица значајног дијела чланства и органа управљања АМУС-а. Велики број аутора се обратио Институту са примједбама на транспарентност у раду АМУС-а. Руководство АМУС-а, у два наврата током 2018. године, није успјело организовати рад скупштине удружења. Ових дана је Институт обављао редовни надзор над радом АМУС-а. Писци АМУС-овог саопштења истичу како "... не постоји апсолутно нити један проблем са оваквим надзором Института...", а истина је како у поступку надзора над радом АМУС-а овлашћеним службеним лицима Института није достављена тражена документација која се односи на различите врсте уговора, а одбијен је и увид у тражену документацију.

Такође, руководство АМУС-а не жели члановима организације доставити списак аутора који су у прошлој години остварили највеће тантијеме (не улазећи у њихове износе), јер ти аутори чине кворум потребан за пуноважно одлучивање на Скупштини АМУС-а. Наведени списак АМУС није доставио нити на захтјев Института, нити у поступку непосредног надзора, што свакако излази из оквира транспарентног функционисања удружења.

С обзиром на наведено, Институт у поступку надзора посебну пажњу посвећује транспарентном пословању, нарочито код трошкова пословања колективне организације, а све из разлога што су колективне организације непрофитног карактера, посао обављају у своје име, а за рачун чланова-аутора, односно располажу новцем који припада ауторима-носиоцима права.

Остаје нејасно зашто Стручна служба АМУСА-а сматра како је "...веома забрињавајући став да ће Институт одсад инсистирати на транспарентном извјештавању..." када при надзору осталих организација за колективно остваривање ауторског права и сродних права у Босни и Херцеговини није било проблема, него су на транспарентан и законима дефинисан начин извршене све активности по питању надзора.

Институт вјерује како ће АМУС превладати проблеме у којима се тренутно налази и досљедно извршавати своју основну законску обавезу, а то је расподјела прикупљених средстава својим члановима-ауторима по методологији и на начин који то они сами на Скупштини удружења усвоје, те да ће управљачки органи АМУС-a своје финансијско пословање и цјелокупан рад обављати у оквиру релевантних закона. Чланство АМУС-а не смије трпити због проблема у раду својих руководећих структура.         

Институт за интелектуалну својину БиХ ће у оквиру својих законских овлашћења наставити са активностима које воде унапређењу система колективног остваривања ауторског и сродних права, те ће по потреби укључити и друге институције у циљу заштите носиоца ауторског права.