Обавјештење о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине

 

Мостар, 31. јануар 2018. - Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине објављује да ће се писмени и усмени дио стручног испита за представнике за заштиту индустријске својине односно испит за патентног представника и представника за жигове, индустријски дизајн и географске ознаке одржати у Мостару, дана 19.4.2018. године, са почетком у 10 часова.

Позивају се заинтересирана лица да закључно са 1.3.2018. године поднесу пријаве за полагање стручног испита Институту за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, 88000 Мостар, Кнеза Домагоја бб.

Пријава за полагање стручног испита доставља се у писаној форми и мора да садржи: име и презиме, занимање и адресу подносиоца пријаве (пожељно контакт телефон, факс, или имејл) и ЈМБГ подносиоца, доказ о завршеном факултету (овјерена копија дипломе), назнаку стручног испита (за патентног представника или представника за жигове) за који се подноси пријава.

За полагање стручног испита подносилац плаћа административну таксу у износу од 200,00 КМ и накнаду посебних трошкова поступка у износу од 400,00 КМ. Доказ о извршеној уплати доставља се најкасније до приступања полагању испита. Инструкцију о начину уплате административне таксе и посебних трошкова поступка доставља Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Испит за представнике за заштиту индустријске својинe проводи се у складу са Правилником о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине („Службени гласник БиХ“, бр. 22/11). Правилник је доступан на Интернет страници Института: www.ipr.gov.ba.