Делегација Института посјетила Завод за интелектуалну својину Србије

 

Мостар, 30. новембра 2017. – Делегација Института за интелектуалну својину БиХ, предвођена директором Института Јосипом Мерџом, боравила је од 22. до 24. новембра у Београду у студијској посјети Заводу за интелектуалну својину Републике Србије.

На почетку посјете, вршилац дужности директора Завода Владимир Марић представио је делегацији Института структуру, надлежност и активности Завода, а домаћинима је Институт за интелектуалну својину БиХ представио директор Института Јосип Мерџо.

Помоћници директора Завода дали су преглед рада својих сектора, организациону структуру, као и статистичке податке о поднесеним пријавама права индустријске својине.

Такође, представљен је модел сарадње са институцијама за провођење права интелектуалне својине и активности у склопу ЕУ интеграција, као и активности Центра за едукацију и информисање на остваривању сарадње са универзитетима и малим и средњим предузећима.

Делегацији Института представљена је и методологија претраживања патената у поступку испитивања пријава патената кроз фазе поступка, испитивање пријава за признање цертификата о додатној заштити и административни информациони систем за управљање процесима у Заводу -  услуга онлајн електронског подношења пријава и поднесака.

Задњи дан посјете представљен је систем управљања квалитетом ИСО 9001-2008, након чега је делегација Института имала прилику за разговор о темама од посебног интереса у вези с претходна два дана посјете.