ЕПО објавио студије случаја о малим и средњим предузећима

 

Мостар, 27. септембра 2017. - Европски завод за патенте (ЕПО), у блиској сарадњи са реномираним стручњацима из области интелектуалне својине, израдио је низ студија случаја о европским малим и средњим предузећима (МСП) која имају користи од коришћења патената и других права интелектуалне својине, објављено је из тог заводa.

Мала и средња предузећа из различитих земаља, која дјелују у различитим индустријским секторима и користе различите типове технологије, приказала су своју стратегију интелектуалне својине и основни пословни модел. Студије случаја илуструју како су мала и средња предузећа у настајању, и она етаблирана, развила одговарајуће способности управљања интелектуалном својином и како користе интелектуалну својину у своју корист.

ЕПО-ова публикација, на енглеском језику, под насловом „Откривање неискоришћене вриједности (Unlocking untapped value)“ доступна је овдје.