Упитник о задовољству корисника имплементиран у БиХ, Македонији и Индији

 

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (ИИС-БиХ), Државни завод за интелектуалну својину (ДЗИВ) Бивше Југословенске Републике Македоније и Завод за патенте, дизајне и жигове (CGPDTM) Индије имплементирали су 10. јула 2017. заједнички алат Упитник о задовољству корисника (User Satisfaction Survey/USS) који је стратешки циљ у оквиру ЛОА4 од СП2020, а тиме је дио проширења алата EUIPN-a (Европске мреже завода за интелектуалну својину) на заводе за интелектуалну својину земаља ван Европске уније.

Ово је први пут да је заједнички алат Упитник о задовољству корисника (USS) проширен на земље ван граница Европске уније.

Заједнички Упитник о задовољству корисника омогућава заједнички приступ спровођењу анкета у свим заводима за интелектуалну својину који учествују у пројекту.