Обавјештење: Ступање на снагу једанаестог издања Ничанске класификације

 

WIPO

СВЈЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ Бр. 29/2016

Мадридски споразум и Протокол о међународној регистрацији жигова

Ступање на снагу једанаестог издања Ничанске класификације

1. Ново издање Међународне класификације производа и услуга у сврху регистрације жигова (Ничанска класификација) ступа на снагу 1. јануара 2017. Ново издање ће бити доступно на веб страници Свјетске организације за интелектуалну својину (WIPO), на сљедећој адреси: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/.

2. Једанаесто издање садржи бројне промјене у односу на претходно издање. Сврха овог обавјештења је да информише Канцеларије Уговорних странки Мадридске уније, као и подносиоце пријава и носиоце жигова, о пракси по којој ће Међународни биро WIPO-a поступати приликом испитивања пријава за међународну регистрацију које буду поднесене током транзиције у једанаесто издање Ничанске класификације.

3. Међународни биро WIPO-a ће примјењивати једанаесто издање Ничанске класификације на све пријаве за међународну регистрацију које Канцеларија поријекла прими на дан 1. јануар 2017. или послије.

4. У складу са својом сталном праксом, Међународни биро WIPO-a неће рекласификовати, према једанаестом издању Ничанске класификације, листу производа и услуга међународних регистрација које послије 31. децембра 2016. буду предмет обнове, накнадне назнаке (дезигнације) или неке друге промјене која утиче на споменуту листу.

5. Надаље, у складу са препоруком Комитета експерата Ничанске уније, датој на 26. сједници одржаној у априлу 2016., за све међународне регистрације, за које је листа производа и услуга класификована према једанаестом издању Ничанске класификације, Међународни биро WIPO-a ће уметнути кратицу „NCL(11-2017)“ поред листе производа и услуга у обавјештењима која шаље назначеним Уговорним странкама, цертификатима о регистрацији и публикацијама.

6. Madrid Goods and Services Manager (MGS) (доступан на: http://www.wipo.int/mgs/) биће ажуриран и у њему ће бити приказане све промјене уведене једанаестим издањем Ничанске класификације.

 24. октобар 2016.