Грузија приступила системима TMview и DesignView

Од 7. јула 2016. године, Национални центар за интелектуалну својину Грузије (НИПЦГ) омогућио је приступ подацима о својим жиговима и индустријским дизајнима помоћу TMview, односно DesignView алата за претраживање.

Укључивање НИПЦГ је конкретан резултат програма међународне сарадње којим руководи Уред Европске уније за интелектуалну својину (ЕУИПО) у сарадњи са својим међународним партнерима.

Придруживањем НИПЦГ систем TMview сада садржи податке из 56 завода, док DesignViewсадржи податке из 50 завода.

Уз придоданих више од 28.000 жигова из НИПЦГ, TMview пружа информације и приступ до укупно око 40 милиона жигова. DesignView садржи више од 9,6 милиона индустријских дизајна, укључујући готово 1.800 из НИПЦГ.

Од увођења система TMview 13. aprila 2010. обављено је више од 21,9 милиона претраживања из 151 различите земље, с корисницима из Шпаније, Њемачке и Италије као најчешћим посјетиоцима.

Oд увођења система DesignView19. новембра 2012. обављено је више од 1,8 милиона претраживања из 143 различите земље, с корисницима из Њемачке, Шпаније и Уједињеног Краљевства као најчешћим посјетиоцима.

Више информација можете прочитати на www.tmdn.org