Вијест за кориснике Мадридског система

 

Могућност да се разјасни обим међународне регистрације у којој је назначена Европска унија

Ако сте носилац међународне регистрације у којој је назначена Европска унија, која је почела да важи прије 22. јуна 2012., и ако сте употријебили наслов из Ничанске класификације за дефинисање обима заштите, у вашем интересу је да размислите о могућности да разјасните обим заштите пред Уредом за хармонизацију на унутрашњем тржишту (Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)). Ваша одлука да не искористите ову прилику може значити да ће ваш обим заштите у Европској унији бити ограничен на буквално значење само наслова из Ничанске класификације.

У складу с одредбама члана 28. став 8. Уредбе о жигу Европске уније (European Union Trade Mark Regulation (EUTMR)), закључно с 24. септембром 2016. можете навести производе и услуге који нису обухваћени буквалним значењем наслова класе Ничанске класификације путем изјаве коју достављате OHIM-у.

Како се доставља изјава?

Изјава се доставља директно OHIM-у, на језику међународне пријаве, на обрасцу Recordal Application Form. Начини достављања изјаве детаљно су објашњени u Communication No.1/2016 of the President of OHIM (Саопштење предсједника OHIM-а бр. 1/2016, (у даљем тексту Саопштење)). Изјаве се не смију достављати WIPO-у.

Који је рок за достављање изјаве?

Изјаву морате доставити у периоду од 23. марта до 24. септембра 2016.

Да ли ће WIPO објавити информацију о изјави?

Ако OHIM утврди да је изјава у складу са захтјевима члана 28. став 8. EUTMR-а и Саопштењем, упутиће WIPO-у изјаву о свакој предметној међународној регистрацији. WIPO ће потом објавити све важне информације у информацијским производима који се односе на Мадридски систем, укључујући WIPO Gazette of International Marks (Службени гласник WIPO-а о међународним жиговима) i базу података ROMARIN.  

Имате још нека питања?