Институт и OHIM закључили Меморандум о разумијевању

 

МОСТАР, 29. децембра 2014. – Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине и Канцеларија Европске уније за хармонизацију унутрашњег тржишта (OHIM) закључили су 22. децембра ове године Меморандум о разумијевању.

Потписивањем Меморандума створен је чвршћи партнерски однос између ових институција, омогућена размјена искустава у управљању правима интелектуалнe својине, а нарочито обезбијеђена помоћ Институту за интелектуалну својину на јачању система и пружања квалитетних услуга у подручју жигова и индустријског дизајна. Такође, закључењем Меморандума успостављени су механизми за остваривање међусобне сарадње коју обје стране оцијене приоритетном.

Иначе, Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине је у протеклом периоду сарадњу са OHIM-ом остваривао на неформалном основу, углавном кроз разне облике едукације као што су семинари, тренинзи и слично.

Меморандум о разумијевању је стандардни документ који OHIM потписује и са другим државама које нису чланице Европске уније. Током 2013. OHIM је потписао меморандуме са Мексиком, Норвешком, Турском, Мароком, Русијом, САД-ом, а у 2014. са Јужном Корејом, Исландом, Швајцарском, Црном Гором и Тунисом. У поступку је потписивање Меморандума с Македонијом и Кином.

Канцеларија за хармонизацију унутрашњег тржишта (OHIM) је агенција Европске уније чије је сједиште у шпанском граду Аликантеу, а надлежна је за вођење поступака за регистровање жига Заједнице и индустријског дизајна Заједнице.