Методологија за испитивање жигова у примјени од 1. јануара

 

МОСТАР, 29. децембра 2014. – Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине усвојио је Методологију за испитивање жигова чија примјена почиње од 1. јануара 2015.

Овом методологијом се ближе појашњава практична примјена одредби Закона о жигу и Правилника о поступку за признање жига те ће служити као упутство с појашњенима и практичним примјерима за вођење свих поступака у вези са заштитом жигова пред Институтом за интелектуалну својину БиХ.

Методологију у пдф формату можете преузети овдје.