Усвојена методологија надзора над радом колективних организација

МОСТАР, 21. октобра 2014. – Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине усвојио је Методологију надзора над радом организација за колективно остваривање ауторског и сродних права.

Методологијом се ближе уређује практична примјена одредаба Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права Босне и Херцеговине које се односе на надзор Института за интелектуалну својину БиХ над радом колективних организација.

Одлука о усвајању донесена је и ступила на снагу данас, 21. октобра 2014., а даном доношења ове одлуке почиње и примјена Методологије надзора над радом организација за колективно остваривање ауторског и сродних права.

Методологију у пдф формату можете преузети овдје.