У сједишту Института могуће бесплатно претраживање база података

МОСТАР, 25. априла 2014. - У PATLIB центру у сједишту Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине у Мостару омогућено је самостално бесплатно претраживање релевантних база података регистроване индустријске својине у БиХ.

Приступ базама података преко намјенски подешеног рачунара остварује се подношењем усменог захтјева од стране корисника услуге у просторијама PATLIB центра, гдје се заједно са упослеником PATLIB центра дефинише садржај, план и услови приступа базама података.

Упосленици PATLIB центра, по потреби, асистирају корисницима приликом кориштења рачунара (подразумијева се да корисници посједују основно знање о раду са рачунаром) и приликом вршења претрага база података.

Ова услуга такође је омогућена и у испоставама Института за интелектуалну својину БиХ у Сарајеву и Бањалуци.