Лисабонски споразум - Обавјештење о року за приговор на међународну регистрацију имена поријекла

Лисабонски споразум o заштити имена поријекла и њиховом међународном регистровању

Обавјештење заинтересованим о року за приговор на међународну регистрацију имена поријекла

Дана 4. априла 2013. године, Министарство спољњих послова Босне и Херцеговине депоновало је код директора Свјетске организације за интелектуалну својину (WIPO) исправе о приступању Лисабонском споразуму o заштити имена поријекла и њиховом међународном регистровању. Лисабонски споразум у односу на Босну и Херцеговину ступио је на снагу 4. јула 2013. године. У складу с чланом 5. Лисабонског споразума, надлежни орган сваке земље чланице може изјавити да не може обезбиједити заштиту имена поријекла о чијој је регистрацији обавијештен, у року од годину дана од дана пријема обавјештења о регистрацији.

Обзиром да рок за приговор за десигнирана имена поријекла истиче 4. јула 2014. године, обавјештавамо све заинтересоване да увид у сва десигнирана имена поријекла могу извршити у регистру међународних пријава имена поријекла поднесених на основу Лисабонског споразумa о заштити имена поријекла који, у смислу члана 13. Закона о заштити ознака географског поријекла, уједно представља и службени регистар Института.

Приговор се подноси Институту за интелектуалну својину Босне и Херцеговине у писаном облику, уз навођење разлога зашто, према мишљењу подносиоца, десигнирано име поријекла не испуњава услове за регистрацију прописане овим законом.

Овај регистар доступан је на сљедећем линку: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp