Институт и WIPO припремили приручник „Истражне радње и процесуирање повреда права из области интелектуалне својине у Босни и Херцеговини“

 

Мостар, 19. јануара 2023. - Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине и Свјетска организација за интелектуалну својину (WIPO) припремили су Приручник за органе задужене за спровођење закона и тужиоце под називом „Истражне радње и процесуирање повреда права из области интелектуалне својине у Босни и Херцеговини“.

Ово је први приручник који обрађује злоупотребу интелектуалне својине те даје смјернице за поступање надлежних органа у складу са релевантним законима у Босни и Херцеговини, као и важећим међународним споразумима.

WIPO је за потребе Института штампао 300 примјерака овог Приручника који су достављени у сједиште Института у Мостару.

Институт ће заједно са Свјетском организацијом за интелектуалну својину припремити презентацију и промоцију Приручника који је превео и прилагодио дипл.иур. Влатко Мариновић.