Нова публикација WIPO-а фокусирана на прилагођавање климатским промјенама

 

Мостар, 14. новембра 2022. – Свјетска организација за интелектуалну својину (WIPO) објавила је прво издање своје „Књиге зелене технологије“ са фокусом на прилагођавање климатским промјенама – стављајући ове мјере у једнак положај са мјерама ублажавања климатских промјена.

Објављена на Конференцији Уједињених нација о климатским промјенама (COP 27) у Египту 2022., публикација тематизује технологије прилагођавања климатским промјенама које имају за циљ смањити рањивост и повећати отпорност на климатске утицаје, посебно у земљама у развоју, гдје су ефекти најјачи.

Један од кључних налаза „Књиге зелене технологије“ је да је улагање у прилагођавање климатским промјенама дуго било у другом плану у односу на ублажавање (напори да се заустави процес глобалне климатске промјене), али за многе нације – посебно земље у развоју – рјешења за прилагођавање и улагања дају највећи непосредни ефекат.

Прво издање Књиге зелене технологије фокусирано је на три подручја у којима је рјешавање климатских утицаја посебно хитно: пољопривреда и шумарство, вода и обална подручја те градови. То је практични водич који приказује 200 тренутно доступних, као и врхунске технологије које су још у развоју.

Књига зелене технологије настала је у сарадњи са Центром и мрежом за климатску технологију (CTCN) и  Египатском академијом за научно истраживање и технологију (ASTR). Надовезује се на рад платформе WIPO GREEN, која повезује пружаоце зелене технологије из цијелог свијета са људима који траже еколошки прихватљива рјешења, објавио је WIPO.