Извјештај Европске комисије (ЕК): БиХ умјерено припремљена у области права интелектуалне својине

 

Мостар, 13. октобра 2022. - Босна и Херцеговина умјерено је припремљена у области права интелектуалне својине те је потребно уложити значајне напоре на усклађивању законодавства, а посебно на побољшању спровођења и координације, оцјена је Европске комисије у годишњем извјештају о напретку у процесу европских интеграција.

У наредној  години Босна и Херцеговина би посебно требала: примијенити стратегију спровођења права интелектуалне својине, усвојити измјене и допуне Закона о патенту, повећати координацију и капацитете институција које креирају политике за спровођење права интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине, наводи се у дијелу извјештаја под Поглављем 7 - Право интелектуалне својине.

Правни оквир о ауторском и сродним правима увелико је усклађен са правном тековином Европске уније. Што се тиче права индустријске својине, законодавни оквир је дјеломично усклађен. „Босна и Херцеговина је приступила релевантним мултилатералним конвенцијама, како то захтијева Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП), осим Европској патентној конвенцији, за коју тек треба усвојити релевантне измјене и допуне Закона о патенту“, стоји у извјештају.

Административни и правосудни капацитети институција за спровођење су недовољни и потребно је повећати њихову координацију, оцјена је Европске комисије.

Иначе, Међуресорни орган за сарадњу у области стицања и спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини одржао је двије сједнице у протеклом периоду те, између осталог, усвојио Акцијски план за спровођење мјера из Стратегије спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини 2018. - 2022. Овај орган свој рад базира на мјерама и препорукама које су дате у Стратегији развоја Института за интелектуалну својину БиХ, као и у Стратегији спровођења права интелектуалне својине у БиХ, а која представља основ за дефинисање и успостављање цјеловитог и ефикасног система спровођења права интелектуалне својине у складу са захтјевима приступања Свјетској трговинској организацији (WТО) и Европској унији (ЕУ).

Што се тиче измјене Закона о патенту, Савјет министара БиХ упутио је на приједлог Института за интелектуалну својину БиХ у Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о патенту, којим би се тај закон у потпуности ускладио са актуелном правном тековином ЕУ и испунила обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању.

Европска комисија усвојила је 12. октобра 2022. Пакет проширења за 2022. годину у којем је дала детаљну процјену стања напретка које су направиле земље Западног Балкана и Турска на својим путевима према Европској унији. Комисија је дала препоруку да Савјет ЕУ-а додијели Босни и Херцеговини статус кандидата, уз разумијевање да је неопходно подузети низ корака на јачању демократије, функционалности државних институција и владавине права у земљи, борби против корупције и организованог криминала, гарантовању слободе медија и управљања миграцијама у земљи.