Извјештај ЕУИПО-а и ЕПО-а: Више радних мјеста и веће плате уз заштиту права ИС

 

Мостар, 12. октобра 2022. - Допринос сектора с интензивним правима интелектуалне својине привреди Европске уније на највишем је нивоу од периода 2008. - 2010. у свим аспектима: отварању радних мјеста, БДП-у и извозу роба и услуга, наводи се у Извјештају о индустријама са интензивним правима интелектуалне својине и привредном ефекту у Европској унији, који су заједнички објавили Завод за интелектуалну својину Европске уније (ЕУИПО) и Европски завод за патенте (ЕПО).

Извјештај који покрива период од 2017. до 2019. године показује да компаније са великим бројем права интелектуалне својине стварају готово 4 од 10 радних мјеста у државама чланицама (више од 81 милиона послова) и дају веће плате. Надаље, допринос ових индустрија БДП-у ЕУ износи 47,1 % укупног бруто домаћег производа, вриједног 6,4 трилиона еура.

Како се наводи у извјештају, индустрије са интензивним правима интелектуалне својине окосница су јединственог тржишта ЕУ-а, заслужне за више од 75 % трговине унутар ЕУ-а. Оне су такође главни покретач отварања прекограничних радних мјеста, будући да скоро 7 милиона радних мјеста у земљама ЕУ-а стварају предузећа из других држава чланица, при чему удио таквих радних мјеста у индустријама са интензивним правима интелектуалне својине у неким земљама прелази 30 %.

По први пут су анализиране индустрије које патентирају технологије за ублажавање климатских промјена (ЦЦМТ) и пријављују зелене жигове. Према извјештају, тај сектор чини више од 14 % БДП-а Европске уније и представља извор конкурентске предности у глобалној економији, објавио је ЕУИПО.

Издање Извјештаја за 2022. покрива широк распон права интелектуалне својине – жигове, дизајне, патенте, ауторско право, ознаке географског поријекла и заштиту нових биљних сорти – као и разне економске индикаторе. Кориштена је слична методологија као у претходна три извјештаја објављена 2013., 2016. и 2019. како би се добила ажурирана процјена заједничког доприноса индустрија које интензивно користе права интелектуалне својине.