Босна и Херцеговина напредовала пет позиција на Глобалном иновационом индексу

 

Женева, 29. септембра 2022. - Босна и Херцеговина напредовала је за пет позиција и налази се на 70. мјесту међу 132 економије представљене у Глобалном иновационом индексу за 2022. годину, који је објавила Свјетска организација за интелектуалну својину (WIPO).

Сљедећа табела приказује рангирање Босне и Херцеговине у посљедње три године, уз напомену да доступност података и промјене оквира ГИИ модела утичу на поређење ГИИ рангирања из године у годину. Статистички интервал поузданости за рангирање Босне и Херцеговине у ГИИ 2022 је између 67. и 76. ранга.


Босна и Херцеговина има боље резултате у иновацијским инпутима него у иновацијским аутпутима у 2022. години.

Ове године Босна и Херцеговина је на 64. мјесту у инпутима иновација, што је више него 2021. и 2020. године.

Што се тиче аутпута иновација, Босна и Херцеговина је на 75. мјесту. Ова позиција је виша него прошле године, али иста као и 2020.

Босна и Херцеговина налази се на 20. мјесту међу 36 економија са вишим средњим дохотком, а на 37. је мјесту међу 39 економија у Европи.

Извјештај ГИИ за Босну и Херцеговину можете погледати овдје.

Глобални иновациони индекс (ГИИ) рангира свјетске економије према њиховим иновационим способностима. Састоји се од отприлике 80 индикатора, груписаних у инпуте и аутпуте иновација и има за циљ обухватити вишедимензионалне аспекте иновација. Тематски фокус овогодишњег издања је на будућности раста потакнутог иновацијама.

„Овогодишњи ГИИ открива да су иновације на раскршћу док излазимо из пандемије. Док су улагања у иновације нагло порасла 2020. и 2021., изгледи за 2022. су замагљени не само глобалним неизвјесностима него и континуираним слабим ефектом у продуктивности потакнутој иновацијама. Због тога морамо више пажње посветити не само улагању у иновације, него и томе како се оне преводе у привредни и друштвени ефекат. Квалитета и вриједност постат ће критични за успјех као и квантитета и обим“, изјавио је генерални директор WIPO-а Дарен Танг.

Према WIPO-овом Глобалном иновационом индексу (ГИИ) за 2022., Швајцарска, Сједињене Америчке Државе, Шведска, Уједињено Краљевство и Низоземска су најиновативније економије свијета, док се Кина налази на прагу првих 10. Остале економије у успону такође показују константно јаке перформансе, укључујући Индију и Турску, од којих обје улазе међу 40 најбољих по први пут.

Комплетна публикација „Global Innovation Index 2022“ налази се на сљедећем линку.