Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине проводи ЦП4

 

Дана 7. јула 2022. године, Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине заједничким саопштењем објавио је документ о заједничкој пракси обима заштите жигова у црно-бијелој боји, различитим поступањима са жиговима у црно-бијелој и/или нијансама сиве боје везано уз захтјеве за признавање права првенства, релативне разлоге за одбијање и стварну употребу.   

 

Објава овог документа резултат је рада Института на проналажењу заједничких основа у односу на критеријуме из документа Заједничко саопштење о заједничкој пракси обима заштите жигова у црно-бијелој боји (ЦП4). Начела праксе примјењују се генерално, а циљ им је да обухвате већину случајева.

 

Овај документ резултат је заједничких напора Института и ЕUIPO-а у оквиру њихових активности међународне сарадње. У документу о заједничкој пракси дато је јасно и свеобухватно објашњење начела на којима се темељи пракса, а циљ његове објаве је даље повећање јасноће, транспарентности, правне безбједности и предвидљивости ради добробити за кориснике и испитиваче канцеларије за интелектуалнусвојину. Намјена документа је да буде референтна тачка за ове и све друге заинтересоване стране.  

 

Документ о заједничкој пракси налази се испод, а објављен је на босанском, хрватском, српском и енглеском језику. Документ је подијељен на два дијела. У првом дијелу сажете су кључне поруке и главне изјаве о начелима заједничке праксе. У другом дијелу дато је јасно и свеобухватно објашњење тих начела.


 

Документ о пракси

 

ЕНГЛЕСКИ

БОСАНСКИ

ХРВАТСКИ

СРПСКИ

CP 4 Practice Paper EN

CP4 Practice Paper BS

 

 CP4 Practice Paper HR

CP4 Practice Paper SR

 


Ради додатног појашњења праксе у испитивању, Институт је у децембру 2021. објавио и документ о заједничкој пракси у поступању с фигуративним жиговима који у себи садрже описне/неразликоване ријечи (ЦП3), који се односи на поступање у случају кад фигуративни жиг, који се састоји искључиво од описних/неразликованих ријечи, задовољава услове испитивања апсолутних разлога због тога што фигуративни елемент има довољан разликовани карактер. Тај документ такође је доступан на босанском, хрватском, српском и енглеском језику.