Одржана конститутивна сједница Међуресорног органа за сарадњу у области стицања и спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини

 

Мостар, 9. децембра 2021. – На основу Одлуке о формирању Међуресорног органа за сарадњу у подручју стицања и спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 22/20 и 63/21), дана 08.12.2021. године одржана је конститутивна сједница Међуресорног органа за сарадњу у области стицања и спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини (МТС).

Сједница је организована од стране Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, а због епидемиолошке ситуације везано уз пандемију ЦОВИД-19 предметна сједница је одржана онлајн, кориштењем апликације за видео-конференције.

МТС је координациони орган састављен од представника институција надлежних за спровођење права интелектуалне својине на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини, те представника Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине као институције која је надлежна за обављање стручних и управних послова у области интелектуалне својине.

Према Стратегији спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини 2018. - 2022. година, овај орган је задужен за јачање међуинституционалне сарадње кроз иницирање и координисање активности у области стицања и спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини са циљем успостављања и дјеловања комплетног система интелектуалне својине компатибилног са системом какав постоји у ЕУ.

Конститутивном сједницом МТС је предсједавао директор Института госп. Јосип Мерџо, а на сједници је изабрано руководство и усвојен Пословник о раду, чиме су створени предуслови за даљи рад овог органа у складу са важећим прописима.

За предсједавајућу МТС-а изабрана је Загорка Гојковић (УИНО), за замјенике Мелис Фишо (СИПА) и Марио Ловрић (Гранична полиција), а за секретара Марио Бабић (Институт за интелектуалну својину БиХ).