Институт за интелектуалну својину БиХ спроводи CP3 пројекат


Мостар, 1. децембра 2021. године - Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине спроводи CP3 пројекат који се односи на Заједничку праксу важну за дистинктивност фигуративних жигова који садрже описне/недистинктивне ријечи.

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине објавио је Докуменaт о заједничкој пракси у односу на случајеве у којима фигуративни жиг, који садржи описне/недистинктивне ријечи, задовољава услове испитивања апсолутних разлога зато што фигуративни елемент даје жигу као цјелини довољан различити/дистинктивни карактер.

Докуменaт о пракси резултат је сарадње између Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине и EUIPO-а, у оквиру активности међународне сарадње, са сврхом додатног повећања транспарентности, правне сигурности и предвидљивости у корист испитивача и корисника.  

Докуменaт је подијељен на два дијела: први дио резимира критеријуме, а други дио пружа објашњење критеријума.

Докуменaт о заједничкој пракси доступан је на енглеском, босанском, хрватском и српском језику.