Извјештај ЕК: БиХ умјерено припремљена у области права интелектуалне својине

 

Мостар, 20. октобра 2021. – Босна и Херцеговина умјерено је припремљена у области права интелектуалне својине, оцјена је Европске комисије у годишњем извјештају о напретку у процесу европских интеграција.

У сљедећој години од Босне и Херцеговине се очекује да уложи значајне напоре, нарочито на побољшању спровођења и координације. Босна и Херцеговина би посебно требала спровести стратегију за спровођење права интелектуалне својине и измијенити Закон о патенту.

Савјет министара БиХ донио је прошле године Одлуку о формирању Међуресорног органа за сарадњу у области стицања и спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини, које ће свој рад базирати на мјерама и препорукама које су дане у Стратегији развоја Института за интелектуалну својину БиХ, као и у Стратегији спровођења права интелектуалне својине у БиХ, а која представља основу за дефинисање и успоставу цјеловитог и ефикасног система спровођења права интелектуалне својине у складу са захтјевима приступања Свјетској трговинској организацији (WТО) и Европској унији (ЕУ).

Што се тиче измјене Закона о патенту, у процедури Парламентарне скупштине БиХ је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о патенту, који је на приједлог Института за интелектуалну својину БиХ упутио Савјет министара БиХ, а којим би се тај закон у потпуности ускладио са актуалним правним насљеђем ЕУ и испунила обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању.

У односу на ауторско и сродна права, законодавни оквир је углавном усклађен са правним насљеђем ЕУ. Потребно је даље усклађивање, нарочито у области дјела сирочади и управљања колективним правима. Ауторска дјела и сродна права положени су и регистровани у Институту за интелектуалну својину БиХ. Шест организација у земљи су овлаштене за колективно управљање ауторским и сродним правима, наводи се у извјештају ЕК.

У области права индустријског власништва законодавни оквир дјеломично је усклађен са правним насљеђем Европске уније. Потребно је даље усклађивање, нарочито за патенте, жигове и пословну тајну. Босна и Херцеговина је приступила релевантним мултилатералним конвенцијама, као што захтијева Споразум о стабилизацији и придруживању, осим Европској патентној конвенцији, за коју још увијек мора усвојити одговарајуће измјене и допуне Закона о патенту. 

Што се тиче спровођења, „Управа за индиректно опорезивање је у извјештајном периоду запримила само 69 захтјева за царинске мјере на основу заштићених жигова и донијела 57 рјешења о привременом задржавању и запљени робе. Државна агенција за истраге и заштиту истражила је само 36 случајева од којих је 6 затворено, док је у преосталих 30 предмета још увијек у току истрага“.

„Административни и правосудни капацитети институција за спровођење закона и даље су недовољни, а њихову сарадњу треба ојачати. Стратегија Босне и Херцеговине о спровођењу права интелектуалне својине тек се треба примијенити. Земља још увијек нема поуздан систем за прикупљање и анализирање података нити за размјену података између различитих институција за спровођење закона. Потребно је предузети кораке како би се осигурало укључивање предузећа и потрошача у спречавање кривотворења и пиратства, укључујући путем кампања за подизање свијести у свим институцијама за спровођење закона. Тужиоци, суци и судски савјети који воде случајеве права интелектуалне својине морају бити више специјализирани за рјешавање таквих случајева на ефикаснији и досљеднији начин”, стоји у извјештају Европске комисије.

Европска комисија усвојила је 19. октобра пакет проширења за 2021. годину у којем је дала детаљну процјену тренутног стања и напретка који су Западни Балкан и Турска постигли на свом путу ка Европској унији, са посебним нагласком на провођење основних реформи, као и јасне смјернице о предстојећим реформским приоритетима.