WHO - WIPO - WTO радионица о иновацијама и приступу Ковид-19 технологијама

 

Мостар, 20. септембра 2021. - Свјетска здравствена организација (WHO), Свјетска организација за интелектуалну својину (WIPO) и Свјетска трговинска организација (WTO) заједнички организују радионицу под називом „Иновације у Ковид-19 технологијама и приступ њима - лиценцирање интелектуалне својине, пренос технологије и размјена знања и информација о клиничким испитивањима“.

Радионица ће се одржати у виртуелном облику у четвртак, 27. септембра 2021. од 13 до 16 сати.

Учествовати могу представници чланица WHO-а, WIPO-а и WTO-а, као и представници кандидата за чланство у WTO-у. Онлајн регистрација се може обавити до 26. септембра 2021. Радионица ће се одржати на енглеском језику, без превођења. Привремени програм је доступан овдје.

У склопу Трилатералне сарадње, главни директори WTO-а, WХО-а и WIPO-а договорили су се, у оквиру постојећег оквира сарадње, да организују практичне радионице за изградњу капацитета на техничком нивоу како би се побољшао проток ажурираних информација о тренутном развоју пандемије и реакције ради постизања равноправног приступа Ковид-19 здравственим технологијама. Ова ће радионица пренијети информације за побољшање знања и разумијевања о томе како интелектуална својина, знање и пренос технологије дјелују у пракси, у односу на медицинске технологије и сродне производе и услуге.

Тачније, радионица има за циљ ојачати способност чланова за процјену и одговор на технолошке потребе у одговору на Ковид-19; прегледати одредбе и услове који доприносе успјешном лиценцирању технологије, укључујући лиценцирање усмјерено на јавно здравство, као и удруживање интелектуалне својине и знања; размјењивати ​​и нформације о томе како WHO, WIPO и WTO могу помоћи својим члановима у развоју екосистема који омогућује међународни пренос технологије; и више, објавили су организатори.