Рјешење Института о условном одузимању дозволе АМУС-у стављено ван снаге

 

Мостар, 13. септембра 2021. - Након што је АМУС 24.06.2021. године одржао сједницу Скупштине и поступио по налозима Института отклањајући утврђене неправилности у раду, стекли су се услови да се Рјешење Института о условном одузимању дозволе АМУС-у стави ван снаге.

Стога обавјештавамо чланове АМУС-а како је Институт за интелектуалну својину БиХ донио Рјешење број: 04-47-5-520/21ВТ, којим је ставио ван снаге Рјешење Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине број: 04-47-5-591/19ВТ од 27.08.2019. године, којим је Асоцијацији композитора – музичких стваралаца (АМУС), Скендерпашина бр. 1, Сарајево, била условно одузета дозвола за обављање послова колективног остваривање права аутора музичких дјела.

Институт ће досљедно проводити своју законску обавезу и кроз надзор над радом колективних организација осигурати транспарентно и ефикасно функционисање у циљу поштивања права њихових чланова.