Допис Института за интелектуалну својину управним органима АМУС-а

 

Дана 3. фебруара 2021. Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине упутио је мејл управним органима Асоцијације композитора – музичких стваралаца (АМУС):

Поштовани,

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине запримио је дана 01.02.2021. године, путем имејла, од секретара АМУС-а, обавјештење о одржавању сједнице Управног одбора АМУС-а, која је заказана за 05.02.2021. године, са дневним редом и материјалима за сједницу.

Увидом у достављену документацију, односно у записник са сједнице Управног одбора АМУС-а одржане 14.01.2021. године, утврдили смо да се поново планирају електронска изјашњавања чланова АМУС-а, иако сте више пута упозорени од стране Министарства правде БиХ и Института да такав начин изјашњавања није предвиђен Статутом АМУС-а, те да одлуке донесене на тај начин нису правно ваљане, што је потврђено и пресудама Суда Босне и Херцеговине.

Увидом у записник са сједница Управног одбора АМУС-а, утврђено је да на сједницама Управног одбора учествују чланови који су уписани у Регистар Министарства правде, као и они који то нису, што представља поступање супротно Статуту АМУС-а (којим је утврђен број чланова Управног одбора) и Закону о удружењима и фондацијама БиХ, којим је прописано да, у случају када је дошло до промјена чињеница које се уписују у регистар, регистровано удружење или фондација не може предузимати било какве радње у правном промету прије доношења рјешења, односно уписа у регистар чињеница које се односе на промјену уписа.

Такође, утврђено је да Стручна служба АМУС-а не доставља на изјашњење нацрт Записника о надзору над радом АМУС-а члановима Управног и Надзорног одбора, иако Институт приликом достављања записника, у свом попратном акту, увијек наведе да се записник достави предсједнику Скупштине, Управном и Надзорном одбору, те директорки Стручне службе АМУС-а. Цијенимо да се руководни органи АМУС-а требају упознати са записником о надзору над радом колективне организације којом руководе и изнијети своја очитовања на нацрт записника.

Руководство АМУС-а континуирано наставља са пословањем које је противно налозима Суда Босне и Херцеговине, Министарства правде БиХ и Института за интелектуалну својину БиХ, што у коначници може довести до одузимања дозволе АМУС-у за обављање дјелатности колективног остваривања права аутора музичких дјела и ненадокнадиве штете за 1000 аутора, који своја ауторска имовинска права остварују путем колективне организације АМУС, као и урушавања успостављеног система за прикупљање накнада за кориштење ауторских дјела.

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ