Информација за чланове АМУС-а и јавност о пресудама Суда БиХ

 

Мостар, 26. октобра 2020. - Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине запримио је дана 26.10.2020. године двије пресуде Суда Босне и Херцеговине (број: С1 3 У 032160 19 У и С1 3 У 032162) којима се одбијају тужбе Асоцијације композитора – музичких стваралаца (АМУС) које су поднесене против рјешења Института о налагању мјера за отклањање уочених неправилности у раду АМУС-а.

Овим пресудама Суд БиХ је потврдио да су рјешења Института за интелектуалну својину БиХ заснована на правилно утврђеном чињеничном стању, правилној примјени правила поступка и правилној примјени закона.

Посебно наглашавамо став Суда Босне и Херцеговине који се односи на усвајање докумената предвиђених чланом 20. Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права, гдје је закључено да се наведени акти морају усвајати на редовним сједницама Скупштине АМУС-а, а не електронским изјашњавањем чланова Скупштине АМУС-а.