Обавјештење о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине

 

Мостар, 14. октобра 2020. - Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине објављује да ће се писмени и усмени дио стручног испита за представнике за заштиту индустријске својине, односно, испит за патентног представника и представника за жигове одржати у Мостару, дана 17.12.2020. године, са почетком у 09:00 сати.

Позивају се заинтересирана лица да закључно са 26.10.2020. године поднесу пријаве за полагање стручног испита Институту за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, Кнеза Домагоја бб, 88000 Мостар.

Пријава за полагање стручног испита доставља се у писаном облику и мора садржавати: име и презиме, занимање и адресу подносиоца пријаве (пожељно доставити контакт телефон, телефакс, или имејл) и ЈМБГ подносиоца, доказ о завршеном факултету (овјерена копија дипломе), назнаку стручног испита за који се подноси пријава (за патентног представника или представника за жигове).

За полагање стручног испита подносилац пријаве плаћа административну таксу у износу од 200,00 КМ и накнаду посебних трошкова поступка у износу од 400,00 КМ. Доказ о извршеној уплати доставља се најкасније до приступања полагању испита. Инструкцију о начину уплате административне таксе и посебних трошкова поступка подносиоцу пријаве доставља Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Стручни испит за представнике за заштиту индустријске својине проводи се у складу са Правилником о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине („Службени гласник БиХ“, бр. 22/11, 14/13, 36/16 и 12/20), а Правилник је доступан на интернет страници Института: www.ipr.gov.ba.