ВАЖНО - Обавјештење о функционисању Института за интелектуалну својину БиХ у околностима пандемије изазване корона вирусом КОВИД-19

 

Мостар, 17. марта 2020. - На основу става и упутства Савјета министара БиХ које се односи на проглашење пандемије узроковане вирусом КОВИД-19,  Институт за интелектуалну својину БиХ обавјештава јавност да ће се у сједишту Института у Мостару, као и испоставама у Сарајеву и Бањалуци, примјењивати посебан режим радног времена уз организовање минималног обима радног процеса.

Због увођења ограниченог кретања у БиХ, до даљњег се коригује и радно вријеме Института за интелектуалну својину БиХ. 

Радно вријеме Института у периоду трајања пандемије и ограниченог кретања биће од 8 до 12 сати радним данима.

Сва комуникација са Институтом одвијаће се путем редовне поште, факса, телефона и имејла. Рад са странкама се обуставља. Изузетно, представници за заштиту индустријске својине који преузимају пошту у писарници испоставе Института у Сарајеву могу преузимати пошту сваког радног дана од 10 до 11 сати.