Саопштење Института уочи одржавања скупштине АМУС-а

 

Мостар, 4. октобра 2019. - Уочи одржавања скупштине АМУС-а, која је заказана за 23.10.2019. године, Институт за интелектуалну својину БиХ подсјећа чланство и јавност на неколико битних чињеница:

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине је, након проведеног надзора над радом АМУС-а за 2017. годину, донио два рјешења којима су АМУС-у наложене мјере за отклањање неправилности у пословању.

С обзиром да АМУС није у остављеним роковима поступио по налозима Института, чиме је починио тежу повреду одредби Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права, Институт је дана 27.08.2019. године донио Рјешење о условном одузимању дозволе Асоцијацији композитора – музичких стваралаца (АМУС), на период од 12 мјесеца што значи да АМУС треба да настави своју законом предвиђену активност, прије свега обезбједи расподјелу прикупљених средстава ауторима, те ако у предвиђеном року не отклони недостатке, Институт ће донијети коначну одлуку о одузимању дозволе.

У дневном листу „АВАЗ“, дана 10.10.2019. године, објављен је интервју са Лејлом Трнчић, директорком Стручне службе Асоцијације композитора – музичких стваралаца, у којем госпођа Трнчић наводи да се Институт бесправно уплиће у послове АМУС-а. Овакви наводи гђе. Трнчић су произвољни и неосновани, јер је Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине државни орган, који је надлежан за издавање дозвола за обављање дјелатности колективног остваривања ауторског и сродних права, као и за надзор над радом колективних организација.

Циљ надзора над радом колективних организација је да се утврди да ли организација обавља своје послове у складу са издатом дозволом, Законом о колективном остваривању ауторског и сродних права, и својим општим актима. Надзор је неопходан и због законског монопола који колективна организација ужива у правном промету.

Такође, Институт цијени неоснованим наводе гђе. Трнчић који се односе на условљавање исплате тантијема ауторима. АМУС треба чланству доставити све информације и документе на основу којих ће се водити расправа. Аутори на Скупштини требају разматрати предметне извјештаје, расправљати о евентуалним спорним питањима, те предлагати обавезујуће закључке и активности уз поједине извјештаје.

АМУС има законску обавезу прикупљена средства расподијелити ауторима, без условљавања, што је и примарни разлог оснивања колективних организација. У споменутом интервјуу директорка Стручне службе АМУС-а је изнијела и информацију да је формирано „Радно тијело“ за ревизију чланства, које је предложило искључење из чланства за неколико стотина чланова, који у очима Радног тијела нису задовољили критерије за чланство. Институт цијени да се ревизија чланства требала одвијати према унапријед утврђеним критеријима, поштујући одредбе Статута и релевантних закона.

На дневном реду сједнице Скупштине АМУС-а, која је заказана за 23. октобар, налази се и приједлог новог Статута АМУС-а. Институт је, у својим пријашњим дописима, обавијестио АМУС да поједине одредбе приједлога Статута нису у складу са законом.

Статут АМУС-а је једини акт којим се дефинишу питања која се односе на кворум и начин одлучивања на Скупштини. Спорна питања око утврђивања кворума за пуноважно одлучивање на Скупштини АМУС-а разријешило је својим тумачењем Министарство правде Босне и Херцеговине, које је достављено АМУС-у на знање и поступање, а објављено је и на веб страници Института.

Институт за интелектуалну својину БиХ вјерује како ће АМУС превладати проблеме у којима се тренутно налази и наставити своје пословање у складу са законом, те још једном позивамо чланове АМУС-а да активно учествују у раду Скупштине заказане за 23.10. 2019. године.

Институт се захваљује АМУС-у на позиву за присуствовање Скупштини, којој жели успјешан рад. Представници Института неће присуствовати овој Скупштини из разлога што су сви ставови Института добро познати и службеним дописима АМУС-у достављени, а чланство и јавност може на веб страници Института пронаћи све релевантне информације које се односе на цјелокупну проблематику.

Извјештај о надзору над радом Асоцијације композитора–музичких стваралаца Босне и Херцеговине (АМУС) за 2017. годину

Рјешење о налагању мјера за отклањање неправилности у раду Асоцијацији композитора-музичких стваралаца - АМУС (Број: 04-47-5-233/19ВТ)

Рјешење о налагању мјера за отклањање неправилности у раду Асоцијацији композитора-музичких стваралаца - АМУС (Број: 04-47-5-741-10/19ВТ)

Рјешење о условном одузимању дозволе за обављање дјелатности колективног остваривања права аутора музичких дјела Асоцијацији композитора-музичких стваралаца (АМУС)