АМУС – Утврђивање кворума на Скупштини Удружења – Мишљење Министарства правде БиХ

 

Мостар, 29. августа 2019. - Имајући у виду како се значајан дио проблема код одржавања сједница Скупштине АМУС-а појавио услијед недосљедне примјене Статута Удружења, Институт за интелектуалну својину БиХ се обратио Министарству правде БиХ за захтјевом за давање мишљења по овом питању.

Министарство правде БиХ је доставило сљедећи одговор:

Мишљење (пдф)