БиХ користи попис појмова из усклађене базе података у TMclass-у

 

Од 6. маја 2019. Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (IIP-BIH) користи попис роба и услуга из усклађене базе података (HDB) у TMclass-у.

Ово је прва верзија HDB-а на језику који није дио ЕУ-а.

Након одлуке Института за ИС БиХ да користи HDB, сада пет завода за интелектуалну својину изван ЕУ-а користи и прихвата појмове из ове базе података.

Усвајање HDB-а од стране Института за ИС БиХ конкретан је резултат програма међународне сарадње којим управља EUIPO у сарадњи са својим међународним партнерима.

Више можете сазнати на www.tmdn.org, http://euipo.europa.eu/ec2