Унапрјеђена услуга у Обједињеном регистру европских патената

 

САРАЈЕВО, 1. априла 2019. – Од 1. фебруара 2018. године, Институт за интелектуалну својину БиХ омогућава приступ подацима о поднесеним захтјевима за проширење европских патената на БиХ преко „Обједињеног регистра европских патената” (Federated European Patent Register).

Наведени сервис је унапрјеђен 1.4.2019. тако да је сада могуће добити и детаљне податке о правном статусу пријава/патената тј. податке о датумима промјене правног статуса, као и податке о задњим уплаћеним ануитетима по појединим пријавама/патентима.

Подаци из БиХ регистра су ажурирани са даном приступа сервису од стране корисника.

Више информација можете пронаћи на:

https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html