Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine provodi CP5

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine objavio je dokument o zajedničkoj praksi u vezi s nerazlikovnim/slabim elementima žigova prilikom procjene vjerojatnosti zabune.

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (IIV) objavio je 17. svibnja dokument o zajedničkoj praksi u vezi s nerazlikovnim/slabim elementima žigova prilikom procjene vjerojatnosti zabune.

Objava ovog dokumenta o zajedničkoj praksi rezultat je zajedničkog napora IIV-a i EUIPO-a u pronalaženju zajedničkog jezika s kriterijima navedenim u dokumentu Zajednička praksa u vezi s relativnim razlozima za odbijanje (utjecaj nerazlikovnih/slabih elemenata) (CP5). Cilj načela zajedničke prakse je obuhvatiti većinu slučajeva.

Cilj ovog dokumenta, koji je nastao u sklopu aktivnosti međunarodne suradnje između ova dva ureda, je poboljšanje jasnoće, transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti u interesu korisnika i ispitivača. Namjera dokumenta je da služi kao priručnik svim zainteresiranim stranama.

Dokument o zajedničkoj praksi daje jasno i iscrpno objašnjenje načela na kojima se temelji praksa. Primjenjivat će ga IIV i uredi za intelektualno vlasništvo Mreže Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPN).

Dokument o zajedničkoj praksi nalazi se niže, na bosanskom, hrvatskom, engleskom i srpskom jeziku. Dokument je podijeljen u dva dijela. Prvi sažima ključne poruke i glavne izjave o načelima prakse. Drugi dio daje jasno i iscrpno objašnjenje tih načela.

                                                                                            Dokument o zajedničkoj praksi
Engleski jezik Bosanski jezik Hrvatski jezik Srpski jezik

IIV objavio je i sljedeće dokumente o zajedničkoj praksi radi pojašnjenja postupka ispitivanja:

CP3 – Razlikovnost – Figurativni žigovi koji sadrže opisne/nerazlikovne riječi (BS / HR/ EN / SR)

CP4 – Opseg zaštite crno-bijelih žigova (BS/ HR/ EN / SR)