Savjeti prije pokretanja postupka prijave patenta

Pretražite patentne baze kako biste bili sigurni da je vaš izum jedinstven!
 
Razmotrite alternativne metode zaštite patenta (zaštita preko poslovne tajne, autorskog prava i slično).