Objedinjeni registar europskih patenata (Federated European Patent Register)

 

Institut za intelektualno vlasništvo BiH omogućuje pristup podacima o podnesenim zahtjevima za proširenje europskih patenata na BiH preko „Objedinjenog registra europskih patenata” (Federated European Patent Register).

Navedeni registar omogućuje objedinjeno pretraživanje patentnih registara država članica EPO-a. Priključenje registra Bosne i Hercegovine je rezultat bilateralne suradnje Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Europskog patentnog ureda.

Federated European Patent Register je sekcija unutar Europskog patentnog registra koja nudi podatke o pravnom statusu EP patentnih dokumenata u nacionalnoj fazi. Pored brzog pristupa osnovnim podacima iz nacionalnih registara omogućen je i direktan link na javni dio registara zemalja koje su dio ovog servisa.

Podaci iz BiH registra su ažurirani s danom pristupa servisu od strane korisnika.

Više informacija možete pronaći na: https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html

1. BOSANSKOHERCEGOVAČKI (BA) REGISTAR PATENATA

Pokrivenost:

• Prošireni Europski patenti, podneseni u BiH s prijevodom zahtjeva na jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine od godine 2007. naovamo  

• Učestalost ažuriranja podataka: Dnevno

• Dostupnost pregleda datoteka: Ne

• URL na Nacionalni registar patenata: https://pubserver.ipr.gov.ba/neparbranch/Home#/online-pretraga

• Dostupnost Nacionalnog registra patenata putem tzv. dubinskog povezivanja (deep linking) sa FRS-a: Da

2. SADRŽAJ DOSTUPAN PUTEM FRS-a

FRS podaci

Dostupni podaci

BA – Sadržaj

Status

Da

Prikazuju se sljedeći statusi:

Primljen je zahtjev za validaciju/ Request for validation received

Ovaj se status koristi nakon što je zahtjev podnesen, a formalno ispitivanje još nije započelo. Općenito, ovaj status traje kratko vrijeme jer postupak formalnog ispitivanja počinje kratko nakon što je zahtjev zaprimljen.

Formalnosti u tijeku/ Formalities in progress

Ovaj se status koristi kada je u tijeku nacionalni postupak formalnosti za validaciju.

Zahtjev za proširenje na Bosnu i Hercegovinu je zaprimljen i postoje neki formalni uvjeti da bi prošireni europski patent dobio status „patent na snazi“.

Napomena: Podaci o trošku održavanja bit će dostupni ako su izvršena plaćanja, ali svi potrebni dokumenti nisu podneseni (punomoć, dokument B1, pristojba za objavu, itd.).

Patent je na snazi/ Patent in force

Ovaj status se koristi kada je prošireni europski patent važeći i na snazi u Bosni i Hercegovini.

Patent nije validiran/ Patent not validated

Patent se ne smatra važećim u Bosni i Hercegovini od samog početka (Ex tunc) kada je zahtjev za proširenje na Bosnu i Hercegovinu odbačen ili odbijen zbog nepodnošenja prijevoda patentnih zahtjeva ili neplaćanja pristojbe u danom roku.

Napomena: Za ovaj status, podaci o pristojbama bit će dostupni ako su plaćanja izvršena u Bosni i Hercegovini prije ili nakon što je broj EP dobio taj status. (npr. EP2473053 / BAE01755).

Patent nije na snazi/ Patent not in force

Ovaj se status koristi kada je patent validiran u Bosni i Hercegovini, ali je u nekom trenutku prestao biti na snazi. Mogu postojati razni razlozi za to, npr. ishod postupka opozicije ili istek. Najčešći razlog je neplaćanje troškova održavanja.

Napomena: Za ovaj status, podaci o pristojbama bit će dostupni ako su plaćanja izvršena u Bosni i Hercegovini BA prije ili nakon što je broj EP dobio taj status. (npr. EP1737815 / BAE02323).

Broj prijave

Application No.

Da

Format za broj nacionalne prijave: BAENNNNN (npr. BAE01565)

Broj objave

Publication No.

Da

Format za broj nacionalne objave: BA/EPNNNNNNN (npr. BA/EP1937642)

Nositelj

Proprietor

Da

Svi postojeći nositelji navedeni po imenu

Datum prestanka

Invalidation date

Da

Datum prestanka je datum kada je donesena odluka o prestanku (odbacivanju, okončanju postupka, itd.) proširenih europskih patenata.

Ne vrijedi od

Not in force since

Da

Datum je onaj na koji se prava iz proširenih europskih patenata više ne smatraju važećim u Bosni i Hercegovini.

U ovom slučaju status je uvijek „patent nije na snazi“.

Trošak održavanja posljednji put plaćen

Renewal fees last

Da

Datum je datum posljednje uplate troška održavanja. 

Registar posljednji put ažuriran

Register last updated

Da

Datum odgovara posljednjem ažuriranju nacionalnog registra patenata.


3. KONTAKT PODACI

info@ipr.gov.ba