Mostar: Promoviran upis Hercegovačkog meda u svjetski registar oznaka zaštićenog imena podrijetla

 

Mostar, 12. studenoga 2018.  - U sklopu međunarodnog pčelarskog sajma „IV. Dani hercegovačkog meda, Mostar-2018“, koji je održan u subotu, 10. studenoga u Hrvatskome domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru, promoviran je upis Hercegovačkog meda u svjetski registar oznaka podrijetla WIPO-a u Ženevi.

Tom je prigodom ravnatelj Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo uručio predsjedniku Saveza pčelara Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Borasu Kvesiću certifikat o upisu u registar Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u Ženevi (WIPO). Merdžo se u svom obraćanju osvrnuo na povijesni aspekt označavanja roba i usluga, te naglasio značaj upisa u registar svjetske organizacije kao doprinos jačanju intelektualnog vlasništva u gospodarstvu BiH.

U sklopu sajma održana su i prigodna predavanja. Stručno predavanje održao je Miroslav Marić pod nazivom „Pravna regulativa oznake“ (Institut za intelektualno vlasništvo BiH), prof. Dario Frangen - „Diverzifikacija pčelarske proizvodnje“, dr. sc. Saša Prđun - „Važnost peludi u ishrani pčela“, doc. dr. sc. Dražen Lušić - „Institucionalna zaštita kvalitete, sigurnosti i kakvoće pčelinjih proizvoda“ te prof. dr. sc. Dragan Bubalo - „Botaničko podrijetlo meda“.

Četvrte dane meda organizirala je Udruga pčelara „Matica" Mostar u suradnji s Agronomskim i prehrambeno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i Savezom pčelara Hercegovačko-neretvanske županije.