Bosna i Hercegovina korak bliže punopravnom članstvu u EPO-u

 

SARAJEVO, 4. rujna 2018. - Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, priopćeno je iz Vijeća ministara.

Izmjenama i dopunama Zakona o patentu područje patentnopravne zaštite u Bosni i Hercegovini postupno se usklađuje s aktualnom pravnom stečevinom EU-a i ispunjava obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Izmjenama se usklađuju odredbe važećeg Zakona o patentu, kojima je uređeno područje proširenog europskog patenta, s izmjenama Europske patentne konvencije iz 2000. godine, te praksom koja proizlazi iz primjene navedene konvencije. Putem izmjena važećeg Zakona bit će uklonjeni nedostaci uočeni u postupku njegove primjene.

Dopunama Zakona uvedeno je posebno poglavlje o europskom patentu u cilju usklađivanja zakonodavstva BiH s odredbama Europske patentne konvencije i ispunjenja obveza legislativne prirode za pristupanje Europskoj patentnoj organizaciji (EPO). Dopunom se, također, uvode odredbe za povjerljivi pronalazak i postupanje Instituta za intelektualno vlasništvo u slučaju zaprimanja prijave patenta za pronalazak koji se odnosi na obranu i sigurnost države.