Obavijest: Stupanje na snagu jedanaestog izdanja Ničanske klasifikacije

 

WIPO

SVJETSKA ORGANIZACIJA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

OBAVIJEST Br. 29/2016

Madridski sporazum i Protokol o međunarodnoj registraciji žigova

Stupanje na snagu jedanaestog izdanja Ničanske klasifikacije

1. Novo izdanje Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga u svrhu registracije žigova (Ničanska klasifikacija) stupa na snagu 1. siječnja 2017. Novo izdanje će biti dostupno na web stranici Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), na sljedećoj adresi: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/.

2. Jedanaesto izdanje sadrži brojne promjene u odnosu na prethodno izdanje. Svrha ove obavijesti je da informira Urede Ugovornih stranki Madridske unije, kao i podnositelje prijava i nositelje žigova, o praksi po kojoj će Međunarodni ured WIPO-a postupati prilikom ispitivanja prijava za međunarodnu registraciju koje budu podnesene tijekom tranzicije u jedanaesto izdanje Ničanske klasifikacije.

3. Međunarodni ured WIPO-a će primjenjivati jedanaesto izdanje Ničanske klasifikacije na sve prijave za međunarodnu registraciju koje Ured podrijetla primi na dan 1. siječanj 2017. ili poslije.

4. Sukladno svojoj stalnoj praksi, Međunarodni ured WIPO-a neće reklasificirati, prema jedanaestom izdanju Ničanske klasifikacije, listu proizvoda i usluga međunarodnih registracija koje poslije 31. siječnja 2016. budu predmet obnove, naknadne naznake (dezignacije) ili neke druge promjene koja utječe na spomenutu listu.

5. Nadalje, sukladno preporuci Komiteta eksperata Ničanske unije, danoj na 26. sjednici održanoj u travnju 2016., za sve međunarodne registracije, za koje je lista proizvoda i usluga klasificirana prema jedanaestom izdanju Ničanske klasifikacije, Međunarodni ured WIPO-a će umetnuti kraticu „NCL(11-2017)“ pored liste proizvoda i usluga u obavijestima koje šalje naznačenim Ugovornim strankama, certifikatima o registraciji i publikacijama.

6. Madrid Goods and Services Manager (MGS) (dostupan na: http://www.wipo.int/mgs/) biće ažuriran i u njemu će biti prikazane sve promjene uvedene jedanaestim izdanjem Ničanske klasifikacije.

 24. listopad 2016.