Vijest za korisnike Madridskog sustava

 

Mogućnost da se razjasni opseg međunarodne registracije u kojoj je naznačena Europska unija

Ako ste nositelj međunarodne registracije u kojoj je naznačena Europska unija, koja je počela da vrijedi prije 22. lipnja 2012., i ako ste upotrijebili naslov iz Ničanske klasifikacije za definiranje opsega zaštite, u vašem interesu je da razmislite o mogućnosti da razjasnite opseg zaštite pred Uredom za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)). Vaša odluka da ne iskoristite ovu priliku može značiti da će vaš opseg zaštite u Europskoj uniji biti ograničen na bukvalno značenje samo naslova iz Ničanske klasifikacije.

Sukladno odredbama članka 28. stavak 8. Uredbe o žigu Europske unije (European Union Trade Mark Regulation (EUTMR)), zaključno s 24. rujnom 2016. možete razjasniti proizvode i usluge koji nisu obuhvaćeni bukvalnim značenjem naslova razreda Ničanske klasifikacije putem izjave koju dostavljate OHIM-u.

Kako se dostavlja izjava?

Izjava se dostavlja direktno OHIM-u, na jeziku međunarodne prijave, korištenjem obrasca Recordal Application Form. Načini dostavljanja izjave detaljno su objašnjeni u Communication No.1/2016 of the President of OHIM (Priopćenje predsjednika OHIM-a br. 1/2016, (u daljem tekstu Priopćenje)). Izjave se ne smiju dostavljati WIPO-u.

Koji je rok za dostavljanje izjave?

Izjavu morate dostaviti u razdoblju od 23. ožujka do 24. rujna 2016.

Da li će WIPO objaviti informaciju o izjavi?

Ako OHIM utvrdi da je izjava usklađena sa zahtjevima članka 28. stavak 8. EUTMR-a i Priopćenjem, WIPO-u će uputiti obavijest o svakoj predmetnoj međunarodnoj registraciji. WIPO će potom objaviti sve bitne informacije u informacijskim proizvodima koji se odnose na Madridski sustav, uključujući WIPO Gazette of International Marks (Službeni glasnik WIPO-a o međunarodnim žigovima) i bazu podataka ROMARIN.

Imate još neka pitanja?