Lisabonski sporazum - Obavijest o roku za prigovor na međunarodnu registraciju imena podrijetla

Lisabonski sporazum o zaštiti imena podrijetla i njihovom međunarodnom registriranju

Obavijest zainteresiranima o roku za prigovor na međunarodnu registraciju imena podrijetla

Dana 4. travnja 2013. godine, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine deponiralo je kod direktora Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) isprave o pristupanju Lisabonskom sporazumu o zaštiti imena podrijetla i njihovom međunarodnom registriranju. Lisabonski sporazum u odnosu na Bosnu i Hercegovinu stupio je na snagu 4. srpnja 2013. godine. Sukladno članku 5. Lisabonskog sporazuma, mjerodavno tijelo svake zemlje članice može izjaviti da ne može osigurati zaštitu imena podrijetla o čijoj je registraciji obaviješten, u roku od godinu dana od dana prijema obavijesti o registraciji.

Obzirom da rok za prigovor za designirana imena podrijetla istječe 4. srpnja 2014. godine, obavještavamo sve zainteresirane da uvid u sva designirana imena podrijetla mogu izvršiti u registru međunarodnih prijava imena podrijetla podnesenih temeljem Lisabonskog sporazuma o zaštiti imena podrijetla koji, u smislu članka 13. Zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla, ujedno predstavlja i službeni registar Instituta.

Prigovor se podnosi Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u pisanom obliku, uz navođenje razloga zašto, prema mišljenju podnositelja, designirano ime podrijetla ne ispunjava uvjete za registraciju propisane ovim zakonom.

Ovaj registar dostupan je na sljedećem linku: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp