Javne konsultacije

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine je u skladu sa odredbama Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine sačinio Nacrt srednjoročnog plana rada Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za period 2019.-2021.

Na osnovu obaveze provođenja javnih konsultacija predmetni dokument vam je dostupan na sljedećem linku.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 2.7.2018. godine u trajanju od 15 dana u kojem roku možete dostavljati svoje komentare i prijedloge prijavom na web aplikaciji ekonsultacije.