Savjeti prije pokretanja postupka prijave patenta

Pretražite patentne baze kako biste bili sigurni da je vaš pronalazak jedinstven!

Ne zaboravite izvršiti prijavu patenta nakon izlaganja na izložbi/sajmu ili objavljivanja u bilo kojem sredstvu javnog informisanja.

Podnosilac prijave koji je izlagao patent na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi može u roku od tri mjeseca od dana zatvaranja izložbe da zahtijeva pravo prvenstva od prvog dana izlaganja tog dizajna na toj izložbi. Ukoliko ne izvršite prijavu u zakonom predviđenom roku, patent gubi novost i tim mogućnost zaštite.

Razmotrite alternativne metode zaštite patenta (zaštita preko poslovne tajne, autorskog prava i slično).