Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Instituta uređena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, koji je usvojen na 104. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 12. novembra 2009. godine.

Prema Pravilniku, za obavljanje poslova iz nadležnosti Instituta ustanovljene su osnovne organizacione jedinice, i to:

- Ured direktora i zamjenika direktora

- Sektor za industrijsko vlasništvo

- Sektor za razvoj sistema intelektualnog vlasništva

- Služba za finansije i računovodstvo

- Služba za kadrovske i opšte poslove

Poslovi iz nadležnosti Instituta obavljaju se u sjedištu Instituta u Mostaru, te u ispostavama u Sarajevu i Banjoj Luci.

Za uvećani prikaz kliknite na gornju sliku.