Javne konzultacije

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (pdf)

Svrha propisa:

U članku 12. Odluke o načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije tijela uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/13) propisano je da Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, kao i sve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, donosi rukovoditelj tijela uprave, uz prethodnu suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, osim u slučajevima kada je posebnim zakonom ili drugim propisom postupak donošenja pravilnika o unutarnjem ustrojstvu uređen drukčije.

Temeljni razlog za donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu je sadržan u činjenici povećanog opsega poslova i zadaća Instituta, ali i specifičnosti u posebnim postupcima koji se vode pred Institutom koji zbog složenosti postupaka zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u radu, te da bi se isti pravodobno izvršili potrebno je povećati broj izvršitelja u kategorijama radnih mjesta koji nose sa sobom povećan opseg odgovornosti i samostalnosti u radu.

Postupak javnih konzultacija otvoren je na aplikaciji eKonsultacije do 13.3.2021.